FELHÍVÁS A 2013. ÉVI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATRA

Az építőipari kivitelezések szervezésének, irányításának és a munkavégzés jó minőségének elismerése, ezzel a színvonalas, megbízható munkát végző vállalkozók szakmai jó hírének alátámasztása a szakma együttes érdeke. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Közlekedéstudományi Egyesület és az MTF Közműtechnológiákért Egyesület célja elősegíteni, hogy érdemes legyen jó munkát végezni, maradandóan jót, szépet, elismerésre méltót alkotni. Ezért a létesítmény létrehozásában részt vevők jó együttműködésének, a kiváló tervezésnek és a mesterséget magas fokon megvalósító kivitelezésnek nyilvános elismerésére és ezáltal a szakma becsületének, megbecsülésének növelése érdekében

ÉPÍTŐIPARI  NÍVÓDÍJ

pályázatot hirdetnek évente, amelyet a kategória-győzteseknek átadott Tanúsítvány és a létesítményen elhelyezendő bronzkeretes réztábla, vagy Elismerő Oklevél testesít meg.

A 2009. január és 2012. december között használatba vételi engedélyt kapott, legalább 100 MFt nettó beruházási értékű létesítménnyel pályázhat a fővállalkozó kivitelezőnek minősülő és erre jogosult vállalkozó.  A pályázó tehát a létesítmény kivitelezésére az építtetővel szerződött vállalkozó lehet, de a feladatot összességében megvalósítók nevében. Díjazás esetén ezért az Építőipari Nívódíjat hirdető táblán mellette szerepelnek az építtető, a tervező, a lebonyolító (mérnök iroda) valamint a pályázó által megnevezett három, a kivitelezésben érdemi munkát végzett közreműködő alvállalkozó kivitelező és mindezeknek a létesítmény megvalósulását közvetlenül irányító helyi vezetői.

Tizenegy kategóriába sorolható építménnyel lehet pályázni:

 • többlakásos lakóház
 • középület
 • irodaépület
 • kereskedelmi létesítmény
 • sport- és szabadidős létesítmény
 • ipari és energetikai létesítmény
 • műemlék helyreállítás, rehabilitáció
 • közlekedési létesítmény
 • infrastrukturális létesítmény
 • környezetvédelmi és vízügyi létesítmény
 • mezőgazdasági létesítmény

A kiíró szervezetek delegáltjaiból álló Bíráló Bizottság (továbbiakban BB) az ügyrend szerint eljárva a benyújtott pályázati anyag, illetve a helyszíni bejárások alapján bírálja és értékeli a pályázatokat. A bírálat fő szempontjai: a kivitelezés minősége, a funkciónak megfelelő megoldások, a kedvező üzemeltethetőség, a környezetbe illeszkedés, valamint a létesítményt létrehozók közötti – az építtető, a tervezők, a lebonyolító és kivitelezők közötti – együttműködés.  A BB kategóriánként egy győztest állapíthat meg, de indokolt esetben egy-egy kategórián belül több díjat is javasolhat. A BB a pályázatok közel azonos értékelése esetén Elismerő Oklevelet is odaítélhet. A bírálati jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, de a pályázó az őt érintő jegyzőkönyvrészt megismerheti. A BB véleményezi a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata által a felelős műszakai vezetők számára alapított Építési Alkotói Díj  és a Magyar Építész Kamara által alapított Sándy Gyula Díj valamint a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség által alapított épületgépészeti díj díjazottjaira tett javaslatot is.

A pályázóknak az adminisztrációs és szervezési feladatokat is ellátó Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumától (1013 Budapest, Döbrentei tér 1.) a 06-30-525-1300 telefonon, esetleg e-mailen: (mesterdij@mesterdij.hu) kért, vagy az Internetről (www.mesterdij.hu) letöltött űrlap kitöltésével és az ott meghatározott mellékletek csatolásával kell jelentkezniük 2013. szeptember 20.-án, pénteken 16 óráig a Budapest. I. Döbrentei tér 1.sz. V. em. 3. személyesen leadott, vagy postán a Kuratórium címére feladott pályázati dokumentációval. A jelentkezési díj 260e Ft + 27% ÁFA, amit a 10200940-22016209-00000000 sz. számlára kell befizetni.

A jelentkezéshez csatolni kell az építtető, az engedélyezési tervdokumentációt készítő tervező és az üzemeltető véleményezését, valamint az eredményhez meghatározó módon hozzájárult  és a pályázó által kiválasztott három alvállalkozó kivitelező nyilatkozatát is, amiben kijelentik, hogy hozzájárulnak a pályázathoz és a feltételeket magukra nézve is kötelezőnek ismerik el.

A 2013. évi pályázat eredményét a BB elnöke 2013 decemberben kihirdeti és átadja a Tanúsítványokat, illetve Elismerő Okleveleket. Az Építőipari Nívódíjat hirdető tábla létesítményen való elhelyezésére – felavatására – 2014 első negyedévben megfelelő ünnepélyes keretek között kerül sor. A díjat hirdető tábla árát, illetve elhelyezésének engedélyezését és költségeit a díjazottnak kell vállalni és rendezni. A Tanúsítványokat, vagy Elismerő Okleveleket kapottak díjazottságukat levélpapírjukon, vagy cégismertetőjükben a lógóval hirdethetik, illetve az eredmény kihirdetésekor a művésztől megrendelhető éremmel is dokumentálhatják. A pályázati anyag az eredmény kihirdetésétől számított hat hónapon belül átvehető a benyújtás helyén, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban.

Tisztelettel várjuk a jelentkezéseket!

Tolnay Tibor
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
elnöke
Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor
az  Építéstudományi Egyesület
elnöke
Sáros László György DLA
a Magyar Építőművészek Szövetsége
elnöke
Dr. Kiss Jenő
a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat
elnöke
Noll Tamás
a Magyar Építész Kamara
elnöke
Zoltán Attila
a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség
elnöke
Dr. Fónagy János
a Közlekedéstudományi Egyesület
elnöke
Herczegh Zoltán
az MTF Közműtechnológiákért Egyesület
elnöke

Pallay Tibor
az Építőipari Mesterdíj Alapítvány elnöke