Szabályozástechnika

Bevezetés

Ezeket a szakmai oldalakat, azért tartjuk szükségesnek, hogy egyértelmű legyen álláspontunk, hogy milyen szakterületet értünk az ÉPÜLETGÉPÉSZET alatt.

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET egy olyan alkalmazott tudomány és gyakorlati technika együttes megjelenése, amelynek szakmai alkalmazásával biztosítani lehet

 • az emberi tartózkodásra alkalmas zárt terek elvárt komfort érzetét
 • növények és állatok zárt térben való optimális fejlődését
 • műkincsek számára szükséges komfort állapotot
 • különböző technológiai célt szolgáló berendezések, készülékek, gépek közegellátását és hulladékainak elvezetését.

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET más oldalról nézve egy olyan folyamatirányítás, amely a természeti környezet és az építményekben lévő belső terhelések rendszerének sokféle változó hatását úgy irányítja a kívánt paraméterekre, hogy közben

 • a természeti kincsekkel maximálisan takarékoskodik
 • a környezetet a kibocsátásokkal minimálisan terheli
 • az épített környezet esztétikai elvárásait teljesíti.

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET mindig kész rendszerelemekből dolgozik, ő rendszert alkot (tehát nem konstruktőr)

 

Rövid áttekintés

A szakmai részterület tartalmi felsorolása:

 • A szabályozás fogalma
 • A szabályozókőr felépítése
 • A szabályozott szakasz és jellemzése, az átmeneti függvény
 • Szabályozó berendezések
 • A szabályozás fajtái: 2-pont, arányos (P), integráló (I) és differenciál (D) szabályozás
 • Az elektronikus szabályozók felépítése
 • Érzékelők és beavatkozó szervek
 • A szabályozott jellemzők mérése, léghőmérséklet, nedvesség tartalom
 • A szabályozókőr beállítása, pontosság, stabilitás
 • A közvetlen digitális vezérlésű (DDC) szabályozás

 A szakmai részterület területi határai: az épületgépészeti rendszerek teljes köre

 

A részletes ismeretek feltöltése folyamatos lesz