Épületgépészeti felsőoktatás Romániában

A Magyar Épületgépészet, LXIV. évfolyam, 2015/7-8. számában megjelent írás

Épületgépészeti felsőoktatás Romániában

Prof. emeritus Barótfi István

 1. Bevezetés

A 238 391 km² területtel rendelkező Románia lakossága közel 20 millió fő. Több európai országhoz hasonlóan, csökken a népesség. A rendszerváltozás után felgyorsult a népességcsökkenés és az elöregedés, mivel a halálozások száma évről-évre meghaladja a születésekét. A népesség csökkenést az 1990-es évektől fokozta a migráció is. Az elvándorlás oka kezdetben a munkanélküliség, a jobb életfeltételek megteremtéséhez szükséges anyagi források biztosítása és az otthon maradtak anyagi támogatása. A román nemzetiségűek elsődleges migrációs célországai Olaszország és Spanyolország, – főként a nyelvi hasonlóság miatt – de mára az EU összes országában nagy számban találhatunk románokat. Ennek és a kivándorlásnak a következménye, hogy az ország lakossága 1,5 millió fővel csökkent az elmúlt másfél évtizedben.

Romániában az oktatás koordinálását a Nemzeti Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium végzi, [1]. Az oktatási rendszer felépítése az 1. táblázatban látható.

 1. Táblázat (http://www.edu.ro/index.php/articles/c215/)
ÉletkorOsztály/Csoport
>19egyetemi oktatás
posztlíceumi oktatás
18XIIIMűszaki Líceum
17XII
16XIKiegészítő év
15XElméleti oktatásSport, teológia, művészeti oktatásMűszaki oktatásSzakiskola
14IX
13VIIIKözépiskola
12VII
11VI
10V
9IVÁltalános iskola
8III
7II
6I
5NagyÓvoda
4Közép
3Kis

Léteznek magánkézben lévő oktatási intézmények is, de az állam szigorúan ellenőrzi ezek megfelelő működését. A 2013 évben közel 100 ezren tanultak valamilyen magánkézben lévő oktatási intézményben (2010-ben 60 ezren). A legtöbben, 48 ezren, a gimnázium elvégzése utáni „poszt-líceumokban” (Romániában líceumnak nevezik a gimnáziumot). Óvodákban mintegy 20 ezren, elemi iskolákban közel 7 ezren. A középiskolai szinten tanulnak legkevesebben magánkézben lévő intézményekben (mintegy 2,5 ezren), a gimnáziumokban viszont közel 20 ezren tanulnak. A legtöbb diákja a Bukaresti magánintézményeknek van (21 ezer), majd Constanca (5,2 ezer), Cluj (4,9 ezer), Iasi (4,5 ezer) és Maramures (4,1 ezer) következik, [2].

Liviu Dragomirescu „A felsőoktatás minőségi és mennyiségi elemzése” c. tanulmányában, melynek mottója „Az igazság is egy szempont (Florin Colceag), bemutatja a felsőoktatási intézmények struktúrájának változását 1990-2005 között, [3]. A felsőoktatási intézmények számának alakulását tanévenként az 1. ábra szemlélteti.

 1. ábra Felsőoktatási intézmények száma tanévenként

Az egyes felsőoktatási intézményeken belül nagymértékben megnövekedett a Karok száma is. 1991-2006 közötti változást mutatja be a 2. ábra.

 1. ábra Karok száma a felsőoktatásban
 1. Műszaki felsőoktatás. Épületgépészeti képzés.

A 2008-ban kiadott Kormányhatározatban már csak 56 állami, valamint 28 magán felsőoktatási intézmény szerepel.

Azok az intézmények, ahol csak és kizárólag műszaki képzést folytatnak a következők: Bukaresti Politehnica Egyetem, Bukaresti Építőmérnöki Egyetem, Bukaresti Építészeti és Településmérnöki Egyetem, Kolozsvári Műszaki Egyetem, Konstancai Tengerészeti Egyetem (hajóépítés és villamoshajtások), Jászvásári „Gh. Asachi” Műszaki Egyetem, Temesvári „Politehnica” Egyetem, Bukaresti Műszaki-Katonai Akadémia, Konstancai „Mircea cel Batran” Tengerészeti Akadémia (navigáció).

Azok az intézmények, ahol bölcsészeti, közgazdasági és jogi képzések mellett, mérnöki képzést is folytatnak a következők: Gyulafehérvári „1918 december 1” Egyetem, Aradi „Aurel Vlaicu” Egyetem, Bákói Egyetem, Nagybányai Északi Egyetem, Brassói „Transilvania” Egyetem, Konstancai „Ovidius” Egyetem, Krajovai Egyetem, Galaci „Alsóduna” Egyetem, Nagyváradi Egyetem, Petrozsényi Egyetem, Pitesti Egyetem, Ploiesti „Kőolaj-Földgáz” Egyetem, Resicai „Eftimie Murgu” Egyetem, Nagyszebeni „Lucian Blaga” Egyetem, Szucsávai „Stefan cel Mare” Egyetem, Targovistei „Valahia” Egyetem, Zsilvásárhelyi „Constantin Brancusi” Egyetem, Marosvásárhelyi „Petru Maior” Egyetem, Bukaresti „Alexandru Ioan Cuza” Rendészeti Akadémia.

A magánintézményekben nem jellemző a mérnökképzés. Mégis néhányban találhatunk műszaki menedzser, műszaki informatikus képzést, valamint egy intézményben építész képzést.

A Bukaresti Építőmérnöki Egyetem, valamint a Bukaresti Építészeti és Településmérnöki Egyetem, korábban a Bukaresti Politehnica Egyetemnek voltak a karai, de az elmúlt évtizedekben a számos szak és szakirány indítása, valamint a nagy hallgatói létszám lehetővé tette a kiválásukat és már néhány éve önálló egyetemként működnek.

Romániában a ’90-es évek közepén az épületgépészet önálló szak lett. Korábban az építőmérnöki szaknak volt egy szakiránya és a négy nagy műszaki egyetemen: Bukaresti „Politehnica” (1948-ban indították az épületgépészeti képzést), Jászvásári Műszaki Egyetem (a szakot 1977-ben indították először), Kolozsvári Műszaki Egyetem (1972-ben alapították az Épületgépészeti Tanszéket) és Temesvári „Politehnica” Egyetemen (1977-ben alapították az Épületgépészeti Tanszéket) lehetett öt éves épületgépészeti képzésben részt venni.

Napjainkban az önálló szakként működő épületgépészetnek (melynek pontos elnevezése „ingineria instalatiilor” = épületgépészmérnök) három szakirányát lehet indítani: Épületgépészet; Környezetvédelmi rendszerek és berendezések; Épületgépészet – tűzvédelem.

Mivel az Épületgépészet önálló szakként működik néhány műszaki egyetemen önálló Kar indítja a szakot. Így például a Bukaresti Építőmérnöki Egyetem, Épületgépészeti karon két szakirányt is hirdetnek: Épületgépészet; Környezetvédelmi gépészeti rendszerek és berendezések. Az előbbi képzést külön francia nyelven is oktatják és meghirdetik. Érdekesség, hogy a két szakirányon az államilag támogatott helyek száma, 195 fő (költségtérítéses további 45 hely). A francia nyelvű képzésben 20 fő államilag támogatott hely van (költségtérítéses további 10 hely), [3].

A Jászvásári „Gh. Asachi” Műszaki egyetem, Építőmérnöki és Épületgépészti Kar egy szakirányon folytatja a képzést: Épületgépészet. A Kolozsvári Műszaki Egyetem Épületgépészeti Karán kizárólag román nyelvű képzés keretében két szakot hirdetnek: Épületgépészet; Környezetvédelmi rendszerek és berendezések. A Temesvári „Politehnica” Egyetem Építőmérnöki Karán kizárólag román nyelven meghirdetik az épületgépészet szakot. A Brassói Transilvania Egyetem Építőmérnöki Karán meghirdetik az épületgépészet szakot. A Bukaresti Műszaki-Katonai Akadémián Épületgépész szakirényt hirdetnek román nyelven, a Bukaresti „Alexandru Ioan Cuza” Rendészeti Akadémián pedig Épületgépészt – tűzvédelem szakirányt indítanak, [3]. A képzéseket kizárólag nappali tagozaton folytatják.

A Bukaresti Építőmérnöki Egyetem, Épületgépészeti Kar által indított épületgépész képzés mintatantervét mutatja be a 2. táblázat, [4].

 1. táblázat. Épületgépészmérnök szak (BSc), Épületgépészeti szakirány mintatanterve
Ssz.TantárgyEGyLTÖnÖsszesKr.
1. félév
1Matematikai analízis I.22265
2Lineáris algebra, analitikus és differenciálgeometria32275
3Kémia22155
4Fizika I.21143
5Ábrázoló geometria2132
6Ökológia és környezetvédelem222
7Műszaki rajz és infografika I.222
8Humán-szociális tárgy I.11132
9Számítógépek alkalmazása I.1232
10Idegen nyelv I.2132
11Testnevelés I.22
2. félév
12Matematikai analízis II.22264
13Fizika II.21143
14Épületgépészeti anyagok21143
15Mechanika32164
16Szilárdságtan I.11133
17Számítógépek alkalmazása II.2131
18Műszaki rajz és infografika II.2132
19Számítógépes tervezés I.1122
20Épületgépészeti technológiák és szereléstechnika I.21142
21Idegen nyelv II.2132
22Testnevelés II.222
23Szakmai gyakorlat2 hét (60 óra)2
A II. évbe való továbblépéshez minimum 40 kredit teljesítése kötelező.
3. félév
24Speciális matematika21144
25Szilárdságtan II.22154
26Hőtan I.321286
27Áramlástan I.311165
28Elektrotechnika I.312286
29Gépelemek épületgépészeti rendszerekben11132
30Építészeti ismeretek111
31Idegen nyelv III.2132
32Testnevelés III.22
4. félév
33Hőtan II.321285
34Áramlástan II.212275
35Elektrotechnika II.212275
36Építőmérnöki ismeretek22153
37Humán-szociális tantárgy II.11132
38Számítógépes tervezés II.1121
39Idegen nyelv IV.2132
40Testnevelés IV.222
41Építési és épületgépészeti jog2132
A III. évbe akkor léphet tovább a hallgató, ha minimum 100 kreditet teljesít és az első év összes tárgyát teljesíti.
5. félév
42Áramlástechnikai gépek22265
43Hőtechnikai gépek32275
44Villanymotorok22265
45Épületfizika21253
46Fűtéstechnika I22265
47Vízellátás (épületen belül)433107
6. félév
48Fűtéstechnika II.212385
49Lég- és klímatechnika I.21254
50Hűtéstechnika43296
51Villamos rendszerek az épületekben I.311275
52Vízellátás (épületen kívül)21142
53Marketing2132
54A – Választható tantárgy:

A1. Ipari folyamatok energetikája

A2. Vízgazdálkodás

12143
55Szakmai gyakorlat2 hét (60 óra)3
A IV. évbe akkor léphet tovább a hallgató, ha minimum 150 kreditet teljesít és a második év összes tárgyát teljesíti.
7. félév
56Lég- és klímatechnika II.213176
57Villamos rendszerek az épületekben II.23276
58Távhőellátás23386
59Épületgépészeti rendszerek automatizálása I.22154
60B – Választható tantárgy:

B1. Ipari hőenergetikai folyamatok és berendezések

B2. Szennyvíztisztító folyamatok és berendezések

B3. Hőszivattyúk

12144
61C – Választható tantárgy:

C1. Megújuló energiaforrások épületgépészeti alkalmazásai

C2. Ipari hidraulikus rendszerek

C3. Zajvédelmi rendszerek és berendezések

12144
8. félév
62Minőségbiztosítás az épületgépészetben11242
63Épületgépészeti rendszerek automatizálása II.22376
64Gázellátás21255
65Épületgépészeti technológiák és szereléstechnika II.21254
66Menedzsment és HR21143
67Vállalkozások gazdaságtana1121
68Szakmai gyakorlat a szakdolgozat megalapozásához2 hét (60 óra)3
69D – Választható tantárgy:

D1. Épületgépészeti rendszerek megbízhatósága

D2. Ipari légtechnikai rendszerek

D3. Méréstechnika

11243
70E – Választható tantárgy:

E1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése

E2. Hőellátó rendszerek felújítása

E3. Speciális villamosrendszerek

11243
71Szakdolgozat10

Az épületgépészet területén a BSc oklevél megszerzéséhez, melyet Romániában licenc oklevélnek neveznek, a hallgatók 250 kreditet kell tehát teljesítsenek.

A Bukaresti Műszaki Egyetem Épületgépészeti karán egy másik szakirányt is választhatnak a hallgatók: Környezetvédelmi gépészeti rendszerek és berendezések. A szakirány mintatanterve csak a hatodik félévtől tér el a hagyományos épületgépészmérnöki tantervtől, [4]. Igaz, hogy a Kémia tantárgy elnevezése Szennyezőanyagok kémiája, valamint az Építési és épületgépészeti jog helyett Környezetvédelmi jogot tanulnak a hallgatók.

 1. táblázat Épületgépészmérnök szak (BSc), Környezetvédelmi gépészeti rendszerek és berendezések szakirány mintatanterve (5 félévtől)
5. félév
42Áramlástechnikai gépek22264
43Tüzeléstechnika és hőtechnikai gépek22265
44Villanymotorok22264
45Meteorológia és klimatológia21144
46Környezetbarát hűtési rendszerek33285
47A – Választható tantárgy:

A1. megújuló energiaforrások

A2. Szélenergia hasznosítás

120254
48B – Választható tantárgy:

B1. Kogenerációs rendszerek és hőszállítás

B2. Ipari hidraulikus rendszerek

B3. Zajvédelmi rendszerek és berendezések

12144
6. félév
49Vízellátás (épületen belül)33396
50A megfelelő levegőminőséget biztosító rendszerek és berendezések33396
51Légköri szennyezési folyamatok fizikája11132
52C – Választható tantárgy:

C1. Hulladékgazdálkodás

C2. Hulladék gyűjtése, válogatása, tárolása

22153
53Közművek üzemeltetésének és működésének monitorizálása21142
54D – Választható tantárgy:

D1. Füstgáz emissziót csökkentő berendezések

D2. Ipari hidraulikus rendszerek

D3. Szennyvíztisztítás

12254
55E – Választható tantárgy:

E1. Hőtermelő berendezések

E2. Hőszivattyúk

E3. Speciális villamos rendszerek

12254
56Szakmai gyakorlat2 hét (60 óra)3
A IV. évbe akkor léphet tovább a hallgató, ha minimum 150 kreditet teljesít és a második év összes tárgyát teljesíti.
7. félév
57Hőellátó rendszerek325107
58Villamosenergia ellátó rendszerek és berendezések325107
59F – Választható tantárgy:

F1. Megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek és berendezések

F2. Hulladék gyűjtése, válogatása, tárolása

21144
58Épületgépészeti rendszerek automatizálása32164
59Környezetvédelmi dokumentációk összeállítása22154
60Környezetvédelmi projektek menedzsmentje22154
8. félév
61Szennyezések mérése és szabályozása31485
62Épületgépészeti technológiák és szereléstechnika II.21254
63Vállalkozások gazdaságtana1122
64Portalanító berendezések22265
65Minőségbiztosítás az épületgépészetben11243
66G – Választható tantárgy:

G1. Ipari légtechnika, szennyezőanyag kibocsátások csökkentése

G2. Széndioxid kibocsátások csökkentése

22375
67H – Választható tantárgy:

H1. Klímatechnikai rendszerek

H2. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése

H3. Méréstechnika

11243
68Szakmai gyakorlat a szakdolgozat megalapozásához2 hét (60 óra)3
69Szakdolgozat10

A mesterképzés 4 féléves és 130 kreditet kell teljesíteni (120 tantárgyak + 10 kredit a diplomadolgozat).

A Bukaresti Építőmérnöki Egyetem Épületgépészeti Kar három szakirányon is hirdet épületgépészeti mesterképzést: Energia, komfort, fenntartható fejlődés; Épületgépészeti rendszerek energetikai hatékonysága; Hatékony környezetvédelmi technológiák. A mintatanterveket a 4, 5, 6 táblázatok tartalmazzák, [4].

 1. táblázat Épületgépészmérnök, MSc

Energia, komfort, fenntartható fejlődés szakirány

Ssz.TantárgyEGyLTÖnÖsszesKr.
1. félév
1Numerikus analízis. Programozási nyelvek.22486
2Műszaki termodinamika21366
3Alkalmazott elektrotechnika21366
4Áramlástan21366
5Adatgyűjtés és adatfeldolgozás21366
2. félév
6Jelző berendezések21366
7A. Választható tantárgy

A1. Sugárzó fűtési és hűtési rendszerek

A2. Nagyteljesítményű gépek villamosenergia ellátása

11243
8Villamosenergia minősége. Elektromágneses kompatibilitás.21366
9Klimatizálás ipari és speciális rendeltetésű épületekben.12366
10Speciális fluidumok gépészeti rendszerei11243
11Tüzeléstechnikai és hőcserélő berendezések12366
3. félév
12Alacsony hőmérsékleten üzemelő speciális gépészeti rendszerek21366
13Nagy hatásfokú hőtermelő berendezések11356
14Épületmenedzsment11244
15Folyadékszállító rendszerek üzemeltetése11243
16Tűzvédelmi épületgépészeti rendszerek12244
17B. Választható tantárgy

B1. Ipari hővisszanyerő berendezések

B2. Impulzus-, hő- és anyag átadó berendezések

11243
18Városi világítás11244
4. félév
19Tervezési, kutatási munka7132015
20Diplomadolgozat7132015

A Diplomavédés kreditértéke: 10 kredit.

 1. táblázat Épületgépészmérnök, MSc

hatékony környezetvédelmi technológiák szakirány

Ssz.TantárgyEGyLTÖnÖsszKr.
1. félév
1Numerikus analízis. Programozási nyelvek.22486
2Műszaki termodinamika21366
3Alkalmazott elektrotechnika21366
4Áramlástan21366
5Adatgyűjtés és adatfeldolgozás21366
2. félév
6Hulladékkezelési technológiák1,51,5366
7A. Választható tantárgy

A1. Hőtermelés megújuló energiaforrásokból

A2. Hullámmozgások és folyamatok

1,51,5476
8Szélenergia, hullámenergia átalakítás.11243
9Hőtermelő rendszerek hatása a környezetre.1,51,5256
10Intenzív égési folyamatok, a kibocsátások csökkentése.1,51,5256
11B. Választható tantárgy

B1. Szennyvízmenedzsment városokban

B2. Épületek termikus viselkedése dinamikus állapotok során

11243
3. félév
12Városenergetika1,51,5476
13Városkomfort22486
14hatás és kockázat (Környezetmenedzsment)11684
15Vízgazdálkodás11264
16Környezetminőség monitoring városokban1,51,5476
17C. Választható tantárgy

C1. Alacsony környezetterhelést generáló épületek koncepciója

C2. Épületek zajvédelme

11244
4. félév
19Tervezési, kutatási munka7132015
20Diplomadolgozat7132015

A Diplomavédés kreditértéke: 10 kredit.

 1. táblázat Épületgépészmérnök, MSc

Épületgépészeti rendszerek energetikai hatékonysága szakirány

Ssz.TantárgyEGyLTÖnÖsszesKr.
1. félév
1Numerikus analízis. Programozási nyelvek.22486
2Épületgépészeti rendszerek dinamikus viselkedése2354
3Épületgépészeti rendszerek modellezése és szimulációja138128
4A. Választható tantárgy

A1. Épületgépészeti berendezések modellezése és szimulációja

A2. Áramlástan

A3. Műszaki termodinamika

21476
5Adatgyűjtés és adatfeldolgozás21586
2. félév
6Komfort és BLM speciális rendeltetésű épületekben11354
7B. Választható tantárgy

B1. Kis teljesítményű kogeneráció

B2. Légvezetés és szellőzési hatékonyság

11242
8Megújuló energiaforrások integrálása épületgépészeti rendszerekbe.11686
9Sugárzó fűtés, hűtés.11243
10Tűzvédelmi épületgépészeti rendszerek.11243
11Többzónás épületek klimatizálása.11354
12Épületgépészeti rendszerek karbantartása és megbízhatósága11354
13Épületek zajvédelme11354
3. félév
14Végső energiafelhasználás fűtési és HMV rendszerekben2686
15Végső energiafelhasználás légtechnikai, klímatechnikai és hűtési rendszerekben22596
16Épületek energetikai tanúsítása és auditálása2217128
17Fűtési és klímatechnikai rendszerek működésének ellenőrzése és felülvizsgálata11244
18Épületgépészeti rendszerek energetikai menedzsmentje11244
19C. Választható tantárgy

C1. Passzívházak koncepciója

C2. Hő és nedvességátvitel az épületek határolószerkezetein

1232
4. félév
19Tervezési, kutatási munka7132015
20Diplomadolgozat7132015

A Diplomavédés kreditértéke: 10 kredit.

Természetesen a nagyobb műszaki egyetemeken szintén indítanak mesterképzést épületgépész szakon. Így a Jászvásári „Gh. Asachi” Műszaki Egyetemen és a Kolozsavári Műszaki Egyetemen Épületgépészeti szakirányon, a Temesvári „Politehnica” Egyetemen „Épületgépészeti rendszerek felújítása és optimalizálása” szakirányon.

 1. Összefoglalás

Romániában tehát a négy nagy múltú egyetemen (Bukarest, Jászvásár, Kolozsvár, Temesvár) összesen 423 államilag támogatott helyet tartanak fenn az épületgépészeti képzés számára BSc képzésben. Ezek mellett másik három egyetemen is indítanak BSc szinten épületgépészeti képzést. A Brassói Transilvania Egyetemen 28 államilag támogatott hely van ezen a területen. Mesterképzés esetében csak a Jászvásári Egyetem honlapján található információ az államilag támogatott helyekről (30 fő). A többi egyetemen a tájékoztató található, melyben a felvételi vizsga menetéről és tartalmáról informálják az érdeklődőket és nincs pontos információ arról, hogy hány fő vehet részt majd államilag támogatott képzésben.

Irodalomjegyzék

[1] http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage

[2] http://www.ziare.com/articole/invatamant+privat+romania

[3] Monitorul Oficial al Romaniei, Anul 176 (XX) – Nr. 467.

[4] http://instalatii.utcb.ro/

[5] http://www.ce.tuiasi.ro/

[6] http://instalatii.utcluj.ro/

[7] http://www.ct.upt.ro/cci/index.htm