OMÉN emlékeztető 1.

Helyszín: MÉgKSZ Tárgyaló Budapest Örs vezér téri irodaház

Időpont: 2018. január 31.

Jelen vannak: Nagy Gyula, Gyurkovics Zoltán, Golyán László, Erdei István, Baumann Mihály, Szekeres József, Ries László, Barabás Katalin, Barótfi István

Barótfi I. ismerteti a MÉN rendezési, szervezési helyzetét, a fenntarthatóság, az anyagi kockázatvállalási kérdéseit és javasolta a célok, a rendezés újragondolását, melyet röviden ismertetett. Ennek lényege, hogy a MÉN-t az épületgépészet ismertségének, elismertségének növelésére célszerű felépíteni. Az újragondolt cél megvalósítása érdekében az épületgépészek napján valamennyi épületgépész réteg (szakiskolai tanulók, kereskedők, gyártók, egyetemi hallgatók, tervező mérnökök) bevonásával és az országosan kell rendezvényeket tartani. A rendezvények a szakmai kapcsolatot erősítik, a civil szféra számára a megismerést, az elismerést növelik, tehát döntően nem szakmai tartalmúak.

A különböző országos rendezvényeken kívül egy központi rendezvény lenne, melyen ünnepélyes körülmények között, kulturális programmal, szórakozással a szakterület jelentős díjainak átadására is sor kerülne. BI javaslata szerint a középponti rendezvényt felhívás alapján „bárki” rendezhetné, aki az említett követelmények teljesítését vállalná. A 2018-as évben ez – a korábbi szándék alapján -a BME-ÉPGET és/vagy BPMK is lehetne.

 Az OMÉN-KB tagjai (a jelenlevők) teljesíthető feladata az OMÉN országos rendezvényeinek kezdeményezése, koordinálása és nem folyna bele operatív rendezés, szervezés kérdéseiben.

Jelenlevők véleményükben kifejtették, kérdések vetődtek fel és vita alakult ki a gyakorlati megvalósítás körében.

Az elhangzottak alapján a közösen elfogadható véleményeknek tekinthetők: változtatás szükséges, az országos rendezvények elképzelése jó, a központi rendezés szervezésében az évenkénti pályázás javaslata elvetve, a központi rendezvény kérdésében a BME-ÉPGET helyzetét rendezni szükséges, a központi rendezvénnyel kapcsolatban az OMÉN és a BME-ÉPGET szakmai napját külön kell választani mind tartalmában, mind finanszírozás területén.  A fő kérdés ez utóbbi megvalósítása, melyben elfogadhatónak tűnő megoldás nem született, és jelenlevők abban állapodtak meg, hogy ennek a kérdésnek megoldásához a következő megbeszélésre hívjuk meg Kajtár Lászlót. A következő megbeszélésre rövid időn belül sort kell keríteni.

Gyurkovics Z. felvetette (korábban), hogy célszerűbb lenne a délelőtti kezdésű megbeszélés, ez csak néhány résztvevő számára kedvező, illetve tud részt venni ilyen kezdéssel, így a következő megbeszélést is még 14.00 órai kezdettel tartjuk.

A következő megbeszélés időpontja 2018. február 7. (szerda), 14.00 kezdettel, helyszín MÉgKSZ tárgyaló (Bp. Örs vezér téri irodaház 5. emelet).

Budapest január 31.

                                                                                                   Barótfi István