A szövetség 2019. évi súlyponti feladatai

A Magyar Instalateurban megjelenő írás

Az évforduló időszaka a számvetés és a tervezés ideje. Az ünnepi körülmények, a munkaszüneti napok a mindennapi munka rutinjaitól felszabadítanak és inspirálnak ennek a rutinnak megtörésére, átértékelésére új célok megfogalmazására úgy a magánéletben, mint a munkánkkal, hivatásunkkal kapcsolatban. Fogadalmak, tervek születnek, melyeket időnként – elsősorban magánéletünkben – hamar feladunk. Ha azonban ezek a tervek már nem csak saját magunkat érinti, akkor ez az út nem ajánlott, a terveket programmá kell formálni, melyet igyekezni kell végrehajtani.

A tervek, és programok általában az előző év számvetéséből születnek, bár vannak ettől eltérő indítékok is.  A MÉgKSZ előző évi munkájának részleteire személyes okoknál fogva nem akarok/nem tudok kitérni. Számomra egy nagyon csonka év volt, ennek ellenére a célként megfogalmazottak megvalósultak. A cél a szakma (szakma szervezetei) együttműködésének szélesítése, megerősítése, valamint a szakma ismertségének, elismertségének növelése. Az ebből a célból kialakított, új gondolatként megfogalmazott és elindított OMÉN sikeres és eredményes volt. A 2019. évben egyik fő feladata az előző év tapasztalatainak felhasználásával az elindult folyamat folytatása, hogy a rendezvénysorozat még szélesebbkörű, még jobb legyen.

A MÉgKSZ 2019. évi munkájának további feladatait a szövetség két évvel ezelőtt megfogalmazott programja (http://www.megksz.hu/szovetseg/a-megksz-strategia-alapgondolatai-2-2/) egyértelműen kijelöli. Ennek a középpontjában a „nyitottan külvilágra, középpontban az emberrel” gondolat áll, mely

  • az épületgépészet alkalmazkodásának elősegítése a változó világ kihívásaihoz,
  • erősíteni a szakterület társadalmi beágyazottságát,
  • elemezni és értékelni a tudomány eredményeinek, tendenciáinak hatását, az ebben rejlő lehetőségeket

tennivalóit jelentik. Sajnos a kitűzött célok megvalósítása sok időt és a gondolatok folyamatos szem előtt tartását követeli meg és reálisan csak kis lépésekben, apró eredményekkel tudunk előre haladni.

A szakterület társadalmi beágyazottságának, ismertségének javítása érdekében a 2019. évben egy civil-épületgépész honlapot indítunk. Ezzel kapcsolatban sok szakemberben felmerül a kérdés, hogy miért kell a lakosságot az épületgépész szakma rejtelmeibe bevezetni, szakmai összefüggéseket megismertetni velük, és egyáltalán megértethető ebben a körben az az ismeretanyag, amit a szakma egyébként elég zártkörűen kezel. A honlap célja azonban nem szakmai ismeret lekönnyített változata és széleskörű elterjesztése, hanem a lakosság épületgépészeti kultúrájának kialakítása, formálása, tehát alapvetően nem szakmai. Ilyen megfogalmazás szerint tehát nem kell félni attól, hogy az épületgépészeknek civil konkurenciái lesznek, hanem olyan partnerei, akikkel értelmesen meg lehet beszélni a kialakítandó lakásuk, házuk, munkahelyük hygienes, komfort követelményeit. Alapvetően abban a helyzetben segítenek a szakmának, ami egyébként kézenfekvő: az épületgépészeti rendszerek közvetlen emberi igények kielégítésére, ennek javítására szolgálnak, így a felhasználó, az ember közvetlen igénymeghatározóként partner a szakember számára. Ez a kapcsolat azon kívül, hogy a mindenkori igények megfogalmazásában segítenek, de a honlap az igények növelésének lehetőségeiben is állandó potenciál lehet. Ezt úgy tervezzük elérni, hogy az épületgépészet fő területein a régmúlttól a jelenlegi kuriózumként, vagy annak látszó jövő igényeivel is fog foglalkozni a lap. Merthogy a komfort már az ősembernél is igényként jelentkezett, és ma ugyan ezeket az igényeket elégítjük ki fantasztikusnak tűnő megoldásokkal, hasonlóképpen a higienes helyzet változásánál is. Ez az időbeli széles spektrum arra is alkalmas, hogy érzékeljük azt a mérhetetlen fejlődést, amelyet az emberiség bejárt ezen a területen. Azt reméljük, hogy a lap az iskolásoktól a házépítőkig, vagy az azt tervezgetőkig mindenkinek jó forrást jelent, és a lap látogatása az épületgépészet társadalmi beágyazottságához, a szakma ismertségéhez hatékonyan hozzá tud járulni.       

A szövetség ez évi harmadik súlyponti feladata a szakterület talán legfontosabb kérdésére választ keresni, nevezetesen megfogalmazni az épületgépészet jövőjét, de ha a jövőt nem is, legalább az irányt meghatározni: merre van előre. Ez a feladat első látásra talán feleslegesnek tűnhet, hiszen napi munkánk mellett nem jut idő jövőről gondolkodni, és gyakran nem is érdekel, vagy úgy gondoljuk, hogy úgysem tudunk ebben megfogható eredményt elérni, egyébként pedig az eredményt némi éllel jóslásnak tekintjük. De ha belegondolunk: egy ma tanulmányait elkezdő egyetemista minimum 5 és félév múlva kap épületgépész mesterdiplomát, majd néhány év múlva tervezői jogosultságot és ezt követő években önállóan tervezhet olyan létesítményt, mely akkor jó, ha évek múlva is szinvonalasnak, korszerűnek mondhatjuk. Ehhez, ha beleszámítjuk a folyamatos tovább-önképzést, akkor is már az indulásnál biztosítani kell a tudományos és szakmai alapokat. A felsőoktatásban a képzés elindításakor legalább 10-15 évre kell előre gondolkodni, a képzést a jövő ismeretében tudjuk csak jól szervezni. A jövő már ma kezdődik. A szövetség ennek a gondolkozásnak szeretne kezdeményezője és ébrentartója lenni. 

Utoljára említem, de jelentőségében nem az utolsó programunk egy szinvonalas, ám szolid születésnapi rendezvény: nagykorú lett a MÉgKSZ.  A szövetség alapító okiratát 1999-ben jegyezték be, vagyis a szövetség ebben az évben lett húsz éves. A megszületés, majd a növekedése és serdülőkori időszaka után megnyugodva ünnepli felnötté válását. A szövetség felnőttkori elképzelései remélhetően hosszú távra perspektívát jelentenek mind a szakma, mind a szövetség számára.