Javaslat Épületgépész Diplomakövetési Rendszer (ÉDPR) kialakítására

2005-ben törvény született arról, hogy minden felsőoktatási intézménynek ki kell építenie saját végzős hallgatói pályakövetésének a rendszerét, és az ebből nyert információkat nyilvánosságra kell hozni, melyet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megerősített.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer magyarországi modellje kétszintű:

  • az adatgyűjtést és az adatszolgáltatást az egyes felsőoktatási intézmények végzik, és intézményi szintű elemzéseket készítenek;
  • az adatok országos szinten történő összegyűjtése, feldolgozása, elemzések készítése, és az eredmények nyilvánosságra hozatala egy központilag létrehozott szervezet – 2015 végéig az Educatio Kft., 2016-tól annak jogutódjaként az Oktatási Hivatal – feladata.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (1)-(4) bekezdései 2015. április 17-i hatállyal előírták, hogy a DPR esetében a kötelező intézményi adatszolgáltatás a jogviszonyban álló hallgatók, valamint az egy, három és öt éve abszolutóriumot szerzettek körében egységes módszertannal és kérdőívvel végrehajtott önkéntes, online kérdőíves vizsgálat alapján történik. A jogszabály előírása alapján az adatszolgáltatás pontos meghatározását, határidejét, gyakoriságát, módját, valamint az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani leírást és kérdőívet a miniszter teszi közzé az általa vezetett minisztérium honlapján. A pályakövetési vizsgálatok eredményeit legalább évente rövidített összefoglaló és teljes tanulmány formájában a felsőoktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A DPR keretei között az intézmények által önként vállalható feladatok körét a jogszabály nem sorolja fel, de általában ilyennek tekintik az egységes módszertan által felépített kérdőív saját, intézmény-illetve szakma-specifikus kérdésekkel történő kibővítését, illetve intézményi DPR-adatbázisok kutatási célra, illetve érdeklődők számára történő rendelkezésre bocsátását. A DPR adatait a kormányzat érintett szervei 2020 januárjára vállalták, hogy közzéteszik.

A DPR kialakítása jelenleg folyik, pontosabban eredményei hamarosan érzékelhetőek. A DPR jó működése sok szereplő (felsőoktatási intézmények oktatási kormányzat munkaerőpiac/munkaadók hallgatók) számára nagyon fontos.

A diplomakövetési rendszer tehát időszerű, fontos és az elmúlt évtizedben számos részletében alapvetően kidolgozott módszerű. Egy szakterület – így az épületgépészet – számára is nagyon fontos lehetne, de a rendszer mélységében csak képzési terület, illetve intézményi mélységű. Ez azt jelenti, hogy kormányzati szinten műszaki terület van, illetve egyetemek ill. ezen belül esetleg szakok szerepelnek a felmérésekben. Az olyan szakterület, mint az épületgépészet, mely önállónak tekinti magát, vagy önállónak akarja magát tekinteni a műszaki képzési területen, de még az egyetemi szakokon belül is egy szakirány ki kell alakítani, saját DPR-jét, amit ÉDPR-nek nevezzünk.

Az ÉDPR rendszerében, módszerében tehát kimunkált utat követhet, de kialakítása és működtetése (jogszabályi háttér nélkül) önkéntesen szakmai együttműködésen, összefogáson alapulhat a kölcsönös érdekeltség alapján. Ennek összefogására, koordinálására leginkább a szakterület diplomásait gyüjtő MMK Épületgépészeti Tagozata lehet a leginkább kompetens.

Az ÉDPR létrehozására és működtetésére reálisan azonban csak akkor van lehetőség, ha ennek feltételei megteremthetők. Első lépésben belső erőforrásból a rendszer kialakítására egy tanulmányt kellene készíteni, melynek fel kellene mérni ennek anyagi és technikai feltételeit, valamint a kormányzati (pályázati) források hozzáférhetőségét.