Megállapodás OMÉN 2018. Bálra

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött

egyrészről

a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (továbbiakban MÉgKSZ), képviseli Dr. Barótfi István elnök, mint az OMÉN gazdája

másrészről

a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban BPMK), képviseli Kassai Ferenc elnök,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék (továbbiakban BME ÉPGET), képviseli Dr. Kajtár László tanszékvezető,

 az Országos Magyar Épületgépészek Napja főrendezvény tárgyában.

Az elmúlt évben 22. alkalommal került megrendezésre a Magyar Épületgépészek Napja, amely mára már a szakterület egy meghatározó szereplői körének fővárosi eseménye. Az épületgépészet szak- és tudományterület (sztt) rangjának megismertetése és elismertetése érdekében a célok újragondolására és gyakorlati megvalósítására van szükség. A célok érdekében a legfontosabb, hogy a Magyar Épületgépészek Napját valamennyi sztt-n tevékenykedő magáénak kell éreznie, dolgozzon a terület bármely szintjén és tevékenykedjen az ország bármely szegletében. Ebben a felfogásban a Magyar Épületgépészet Napja hagyományainak megfelelően minden év novemberének utolsó pénteki napja, de az eddigiektől eltérően azonban nem egy rendezvényre kerül sor, hanem különböző településeken programok, akciók teszik országos ünneppé a napot (OMÉN). A rendezvények között egy rendezvény az év főrendezvénye, mely egy kulturális-szórakoztató rendezvény, ahol az országos jelentőségű díjak átadása történik. A főrendezvényen átadandó díjak: Macskásy életműdíj (MMK), Meszlényi díj (MÉGSZ), Épületgépészetért (MÉgKSZ).

A megállapodás keretében a BPMK és BME ÉPGET vállalják

  1. az OMÉN főrendezvényének szervezését,
  2. a főrendezvényen a díjátadók és díjazottak költségmentes részvételét,
  3. az OMÉN-hez kapcsolódóan a BME ÉPGET Oktatás Napja, MMK Szakmai konferencia, kiállítás és kísérő rendezvények szervezését.

A megállapodás alapján

  1. a rendezvényekkel kapcsolatos jogi személyiséget igénylő esetekben, (pl. szerződéskötés kérdése) az eljáró fél a BPMK,
  2. a megállapodásban rögzített rendezvényekkel kapcsolatos döntési kompetenciával a BPMK és BME ÉPGET rendelkezik,
  3. a rendezvények szervezési és szakmai hátterének biztosításában közreműködő feleket a BPMK és az ÉPGET közösen választják ki,
  4. a rendezvényekkel kapcsolatos feladatok megosztásában további szervezetek közreműködése, támogatása a megállapodók döntése alapján lehetséges.

A megállapodásban foglaltak anyagi kikötéseket nem tartalmaznak, a feleknek egymással kapcsolatban ilyen természetű követelése nincs.

A megállapodást az érintett felek teljes egyetértésben írják alá, a módosítása csak közös megegyezés alapján történhet, a megállapodás határozatlan ideig szól, és a megállapodástól elállni az adott év január 30-ig lehetséges.

Budapest, 2018. február 21.

………………………………              …………………………….            …………………………..  

        Kassai Ferenc                    Dr. Kajtár László                      Dr. Barótfi István

                 BPMK                             BME ÉPGET                                  MÉgKSZ