OMÉN emlékeztető 2.

Helyszín: MÉgKSZ Tárgyaló Budapest Örs vezér téri irodaház

Időpont: 2018. március 12.

Jelen vannak: Szekeres József, Gyárfás Attila (Golyán László helyett), Barabás Katalin, Barótfi István. Nagy Gyula Ries László, kimentette magát, Baumann Mihály beteget jelentett, Gyurkovics Zoltánnak az időpont eleve nem volt jó, Erdei Istvánt nem sikerült elérni.

Az előre egyeztetett időpont ellenére a közbejött akadályok miatt a megbeszélés szűkkörűre sikerült és kétoldalú megbeszélések során tárgyaltuk meg a tervezett feladatokat. A megbeszélésen az eddigiek összefoglalása és a jelenlegi helyzet értékelése után a tennivalók és feladatok egyeztetése volt napirenden.

Ebben a következő lépés az ezévi OMÉN célkitűzéseinek és formájának a megismertetése a fő feladat. Ennek érdekében valamennyi szakmai sajtóban egy felhívást teszünk közzé (mellékelve), mely ismerteti az elképzeléseket, a változásokat. A változások egyik eleme a főrendezvény (a bál) és a BME szaknapjának formai különválasztása (az erre vonatkozó megállapodás megszületett).

A célok másik fontos eleme az országos aktivitás generálása. Ehhez minden OMÉN-KB tag személyes közreműködésére van szükség, és minden szakmai, baráti, személyes kapcsolatot fel kellene használni, aminek lényege, hogy az OMÉN időpontjára szakmai és nem szakmai rendezvényeket kellene szervezni. A cél nem a szakmai elmélyülés, hanem a széleskörű szakmai ismertség, elismertetés. Az aktivitások nagyon széles körében a helyi adottságokhoz célszerű igazodni. Példaként Barótfi I. több példát említ a szakiskolák tanáraival és vezetőivel folytatott beszélgetésekből, és Szekeres J. cégében ebben az évben két- három rendezvény megtartását tartja megvalósíthatónak.

A különböző aktivitásokat gyűjteni és példaként célszerű közreadni. Erre a legalkalmasabb lehetőség a Találkozzunk.hu lap, melyen a megjelent vállalások új gondolatokat, ötleteket adhatnak mások számára. Ezért a következő fontos lépés a Találkozzunk.hu lap átalakítása a célnak megfelelően, a vállalások regisztrálása és a honlapra való feltöltése. Erre a tervezett Regisztrációs lapot (mellékelve) használnánk.

Kérem a mellékelt dokumentumokkal és a feladatokkal kapcsolatos észrevételeket (a felhívás első körben már a szaklapokban van és hamarosan megjelenik), de ezt többször meg kellene ismételni és lehet változtatni rajta. Nem irreális elképzelés, hogyha minden OMÉN-KB tag öt-hat aktivitást generáljon, és így országosan akár félszáz rendezvényre is sor kerüljön már a 2018-as Épületgépészek Napján.  Ez alapul szolgálhat a további évek sikeréhez és elvezethet a belátható jövőben a nap állami elismertetéséhez.

A következő megbeszélést tervezetten a nyár végén tartjuk, addig a kétoldalú személyes és telefonos kapcsolat elegendő lehet.

Budapest, 2018. március 13.

Barótfi István