Zoltán Attila

Születtem Kakucson, 1948-ban, épületgépészként végeztem 1972-ben a Műegyetemen, még Macskásy professzor úr is egyengette szakmai alapjaimat. Állami intézményben, a BUVÁTIban tervezőként kezdtem, rögtön házasság, két gyermek, két év után a Számítástechnikai Alkalmazási Vállalathoz mentem belekóstolandó a kivitelezés szervezés örömeibe is, majd klímatechnikai szakmérnöki, euroközgazdász, később euromérnöki diplomák. Rendszerváltáskor megalapítottuk vezetésemmel az AeroTechnikA Kft-t, ahol a klíma és hűtéstechnika, épületenergetika, esetenként a teljes épületgépész szakma tervezés-kivitelezés-fővállalkozás-üzemeltetés minden szegmensével találkozhattam egészen méretes léptékben is. Referenciáink sorába tartoztak főleg telefon- és számítóközpont-épületek, IBM_VIDEOTON gyárépületek, a Ferihegyi repülőtér, de több intézmény (SOTE, Gyermeklinika) támogatása is.

Már ebben a kezdeti időszakban is támogattam a szakmai érdekvédelmi szervezetek alapítását és munkáját, de később, az AeroTechnikA működési nehézségei okán, a növekvő számú, nem túlzottan erkölcsös szakmai/nemszakmai konkurrenciával és megrendelői körrel nem megbékélvén váltottam. Átmentem főmunkaidőben először a Hűtős szövetség (HKVSz), majd a Koordinációs szövetség (MÉgKSZ) vezetőségébe a szakmát és környezetét átfogóan javítandó szándékkal, azt és csak azt csinálni kisebb szakmai munkák, szakértések mellett.

Az érdekvédelmi területen e fenti két szövetség megalapítása és hathatós támogatása, esetenként vezetése mellett nemzetközi szinten is tevékenykedtem, így lettem hosszú évekig az európai hűtős szövetség, az AREA tagja, elnökhelyettese, a szakma EPEE delegáltja, a UNEP FÁK hűtéstechnikai szakértője, mindezekkel  szerintem érdemben befolyásolva az ózonkárosító és üvegházhatású gázok felhasználásának korlátozására vonatkozó nemzetközi, európai és hazai szabályozás és gyakorlat környezetbarát kialakítását. Ez utóbbira jó (és a szakma egyéb szektoraiban is potenciális követendő példa)  – Országos Monitoring és Képesítős Testületnek irányításommal történő létrehozása és működtetése, amely alapvetően a hűtős-klímás szakmában tevékenykedő, hűtőközeget kezelő szakemberek képesítését és jogosultság-kezelését, valamint a hűtőkörök nyilvántartását végzi. A testület most az ITM-en belül, Nemzeti Klímavédelmi Hatóságként működik, ennek létrehozásában és beindításában való szakmai közreműködésre a MÉgKSZ civil stratégiai partnerségi megállapodást kötött a jogelőd NFM-mel.

Ez is annak eredménye, hogy szakmai érdekvédelmi tevékenységem egyik fő iránya mindig az épületgépész szakemberek oktatása és képzése, továbbképzése volt, így részt vettem a felsőoktatásunk megreformálásának kísérleteiben, de főleg a szakmunkás képzés megújulásában. Többszöri nekifutásra, végül az Iparkamara támogatásával sikerült is egy, ma is korszerűnek mondható duális alapú, logikusan csoportosított épületgépész szakirányokat tartalmazó szakmai struktúrát létrehozni, amely az épületgépész szakképzést a segédmunkástól a felsőfokú oktatásba is belépni képes technikusig biztosítja. Ezen reformkísérletek alapja volt/lett a szakmánk rendszerezését szolgáló átfogó rendszerelvem, a MÉgKSZ logoként is használt Épületgépész Torta.

A MÉgKSZ Elnökség tagjaként és/vagy annak elnökeként is a fenti szándékaim és hitvallásom szerint jártam el, bár az utóbbi években, már aktív „alkalmazottként” több társszervezettel, néha saját tagjainkkal is meggyűlt a bajom.  Vagy nekik velem. Nehéz volt elfogadtatni egyfajta békés és jó szándékú koordináló szerepet, megtartani, megvalósítani sajátként vagy közösen, őket is bevonva saját vagy közös ötleteket. Így volt ez a felsőfokú oktatási reform bevezetésével, az új szakképzési struktúra bevezetésével, kidolgozásával, a Macskásy Díjjal, a Magyar Épületgépészeti Napok rendezvényeivel és még sorolhatnám. Szövetségen belül sem volt könnyű a sok jó és támogató ötletet, víziót, jövőképet, stratégiai elképzelést, taktikai lépést mederbe terelni, meg főleg hozzá kidolgozókat és végrehajtókat meglelni.

De ezen majd új Elnökünk irányította, (programjaiban, módszereiben, szándékaiban is!?) megújult Elnökségünk hitem szerint sokat javíthat, és én sem maradok tétlen. Meg erre próbálok a szakma érdekében szakmai környezetemben másokat is rábírni!

Budapest, 2019. január

Zoltán Attila sk.