Speciális épületgépészet

Bevezetés

Ezeket a szakmai oldalakat, azért tartjuk szükségesnek, hogy egyértelmű legyen álláspontunk, hogy milyen szakterületet értünk az ÉPÜLETGÉPÉSZET alatt.

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET egy olyan alkalmazott tudomány és gyakorlati technika együttes megjelenése, amelynek szakmai alkalmazásával biztosítani lehet

 • az emberi tartózkodásra alkalmas zárt terek elvárt komfort érzetét
 • növények és állatok zárt térben való optimális fejlődését
 • műkincsek számára szükséges komfort állapotot
 • különböző technológiai célt szolgáló berendezések, készülékek, gépek közegellátását és hulladékainak elvezetését.

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET más oldalról nézve egy olyan folyamatirányítás, amely a természeti környezet és az építményekben lévő belső terhelések rendszerének sokféle változó hatását úgy irányítja a kívánt paraméterekre, hogy közben

 • a természeti kincsekkel maximálisan takarékoskodik
 • a környezetet a kibocsátásokkal minimálisan terheli
 • az épített környezet esztétikai elvárásait teljesíti.

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET mindig kész rendszerelemekből dolgozik, ő rendszert alkot (tehát nem konstruktőr)

Rövid áttekintés

A szakmai részterület tartalmi felsorolása:

 • Vízellátás speciális elemei,
  • víznyerés műtárgyainak gépészete,
  • víztisztítók, (szűrőrendszerek, vas és mangántalanítók, gáztalanítók, stb.)
 • Tűzvédelmi rendszerek,
  • száraz és nedves sprinkler rendszerek,
  • egyéb oltóberendezések és rendszerek.
 • Csatornázás.
  • szennyvíz tisztítók gépészeti szerelése,
  • házi szennyvíztisztítók
   • Nagykonyhai rendszerek
   • Technológiai célú vezetékrendszerek.
  • sűrített levegő, vákuum, technológiai gőz, vegyipari csőhálózatok, stb.

A szakmai részterület paraméter határai:

 • Nyomás: 16 bár
 • Hőmérséklet: 250 fok C

A szakmai részterület területi határai: telekhatár

A részletes ismeretek feltöltése folyamatos lesz